Lægemiddelformer

Revideret: 21.03.2016
Jette Jacobsen (Forfatter),

Ved en lægemiddelform forstås den fysiske form, som lægemidlet fremstilles i - til administration hos brugeren. Den Europæiske Farmakopé (Ph.Eur.) fastsætter standarden for lægemidlers kvalitet. I Danske Lægemiddelstandarder (DLS) findes henvisninger og vejledning i mærkning af lægemiddelformer og administrationsveje. 

  

Læs mere om 

Forskellige lægemiddelformer 

  

Læs også om egenskaber ved lægemidler. Om fx lægemiddelstoffer, prodrug og hjælpestoffer. 

Gå til toppen af siden...