Få patienter indberetter UTH'er

Publiceret: 12.04.2019

 

I 2018 behandlede Styrelsen for Patientsikkerhed knap 195.173 UTH'er, fremgår det af den nyeste årsberetning fra april 2019 fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Af disse knap 200.000 er kun 3430 sager indrapporteret af patienter og pårørende. Det svarer til 1,75% af alle sager. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer patienter og pårørende til at indrapportere UTH'er 

Patienter og pårørende har siden 2011 kunnet rapportere UTH'er, men tilsyneladende er det fortsat få, der benytter sig af den mulighed.  

 

I november 2018 lancerede Styrelsen en kampagne med fokus på at gøre det nemmere for patienter og pårørende at rapportere UTH'er. 

 

Gør din patient opmærksom på muligheden for at indberette UTH'er 

Så husk at gøre din patient (og pårørende ) opmærksom på muligheden for at indrapportere UTH'er. Patienter og pårørende kan indberette UTH'er her: Rapportér en utilsigtet hændelse som patient eller pårørende på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.