Når fødsler igangsættes

Publiceret: 13.03.2013

Den seneste tids medieomtale af igangsættelse af fødsler med misoprostol har afstedkommet, at Sundhedsstyrelsen har samlet en række informationer om emnet i en nyhed den 13. marts 2013. 

  

Sundhedsstyrelsen har ikke fundet anledning til at ændre den eksisterende vejledning fra 2004 om igangsættelser af fødsler, og de begrunder det således: 

  

"Ved den seneste gennemgang af utilsigtede hændelser fandt Sundhedsstyrelsen, at de utilsigtede hændelser, der var rapporteret med Cytotec (misoprostol) til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), fra 2011-2012, skyldtes menneskelige faktorer. Det drejede sig primært om anvendelse af for stor dosis eller igangsætning af fødslen hos kvinder med tidligere kejsersnit, hvor anden metode til igangsætning skal overvejes". 

  

Sundhedsstyrelsen skriver, at de i januar 2013 har "skrevet til alle fødesteder, at de skal være meget opmærksomme på, hvordan medicingivningen delegeres til jordemødrene, særligt hvilken dosis af lægemidlet der anvendes, og hvilke kvinder der ikke må få vestimulerende midler." 

  

Læs nyheden "Igangsætning af fødsler" i sin helhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

  

Læs også om anvendelsen af prostaglandiner som vestimulerende middel på pro.medicin.dk.