Helene Jung
(Forfatter)

Dansk Urologisk Selskab
Helene Jung, Overlæge, PhD, Klinisk lektor
Urologisk afd.
Sygehus Lillebælt, Vejle
Jornsborgvej 8
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger