Rikke Bek Helmig
(Forfatter)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Rikke Bek Helmig, Overlæge, ph.d.
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger